Můj příběh

Pamatujete si své dětství?

Já mám docela dost barvitých vzpomínek. Pamatuji si tu lehkost, jak jsem si čarovala, ovlivňovala počasí a hrála si s větrem. To vše mi tenkrát připadalo normální a běžné. Pak se ta hravost nějak vytratila. Místo radosti a hravosti, nastoupily obavy a strachy. Jsem dostatečně dobrá? Jaká bych měla být, aby to vyhovovalo?

Často jsem trávila čas s dospělými a poslouchala, jak řeší své životy. Když mi bylo o trochu víc, stávala jsem se vrbou, za kterou lidé rádi přijdou, aby si ulevili od svých problémů. Ráda jsem naslouchala, problém však byl, že jsem se v tom topila s nimi. Přebírala jsem zodpovědnost za jejich problémy.

Přebírání zodpovědnosti, vciťování a touha být hodná holčička pro všechny mě dohnala až do nemocnice na kapačky. Ve čtrnácti letech jsem přestala cítit celou levou polovinu těla. Neviděla jsem na levé oko a trpěla jsem silnými migrénami.

Bylo mi řečeno, že je to psychosomatické, a že se s tím nedá nic moc dělat. Začaly jsme tedy hledat jiné možnosti, jiné přístupy a zároveň mi také velmi silně docházelo, že takhle to dál nepůjde. Že nutně potřebuji něco změnit. Ale co, a jak, to jsem netušila.

Chodila jsem na různé přednášky, četla knihy o zdraví a seberozvoji. Něco pomohlo, něco ne, avšak nenašla jsem nic, co by odhalilo skutečnou příčinu toho, co se mi v životě dělo. Dokázala jsem si sama ze života udělat peklo už v takhle útlém věku a zcela nevědomě. Jen tím, že jsem poslouchala svá přesvědčení a nefunkční vzorce myšlení z dětství. Byla jsem plná bolesti, nepochopení a emocí, které způsobovaly mnoho zdravotních problémů.

Přes Životní mapy ke Kvantovému čištění

Lektorský kurz Životních map jsem dokončila v roce 2014. Tato metoda mi jako jedna z mála dokázala skutečně objasnit příčiny mých problémů. Pomohla mi nahlédnout a pochopit jedno z nejcitlivějších období našeho života, kterým je dětství. Tato několikaletá praxe mě naučila rozlišovat nefunkční vzorce u lidí a nacházet pravé příčiny jejich neustále se opakujících situací.

Baví mě posun vpřed, rozvoj, jak u mých klientů, tak i u mě samotné. Po nějakém čase se ke mně dostala metoda Kvantového čištění, která mi dovoluje využívat veškerou mou dosavadní praxi. Tato metoda mi ještě více pootevřela dveře do tajů naší mysli. Do toho, jakým způsobem vědomě či nevědomě tvoříme svůj vlastní život. 

Dovolte si být šťastní…